Монголын Геологийн Холбооны товч түүх

Дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн түүхэнд геологийн холбоод олон зуун жил үйл ажиллагаа явуулж иржээ. Өдгөө АНУ-ын Геологийн холбоо 130 жил, Английн Геологийн холбоо 210...
- Advertisement -

LATEST REVIEWS

MONGOLIAN GEOSCIENTIST JOURNAL

{:en}“Mongolian Geoscientist" is the official journal of the Geological Society of Mongolia, published since 1996.The“Mongolian Geoscientist” journal aims to provide an opportunity for the...

ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ

POPULAR VIDEOS

EDITOR'S PICK