Байгууллага анкет бөглөх

{:mn}Та анкет дарах дээр дарж анкетаа татаж авна уу? Анкет татах Бөглөсөн анкетаа та geosociety1996@gmail.com хаяг руу илгээнэ үү.{:}{:en}Та анкет дарах дээр дарж анкетаа татаж авна уу? Download Application Please...

Японы Геологийн Холбоо

Монголын Геологийн Холбоо нь Японы Геологийн Холбоотой 2009 оны 10 сард эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж МГХ-ны ерөнхийлөгч асан С.Оюун, ЯГХ-ны ерөнхийлөгч Сумио...

ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ

Шинэчилсэн найруулга НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ  дүгээр зүйл. Ерөнхий зүйл Монголын геологийн холбоо (цаашид “Холбоо” гэх) нь 1996 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр Монгол...

FASHION AND TRENDS

- Advertisement -

LATEST REVIEWS

EDITOR'S PICK