Монголын геологийн холбооны VI чуулганаас гаргасан уриалга