Мэдээ, мэдээлэл

Мэргэшсэн мэргэжилтний сургалт

Мэргэшсэн мэргэжилтний сургалт

2021-12-17 2543 0 Мэдээлэл

Монголын Геологийн Холбоо болон “Ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын мэргэжлийн салбар зөвлөл” “Ашигт малтмалын эрэл хайгуул” чиглэлийн (Металл ашигт малтмал) мэргэшсэн мэргэжилтний сургалтыг амжилттай явуулж байна