MГХНЗ вэб дээрх ЗАРЛАЛ

MГХНЗ вэб дээрх ЗАРЛАЛ

2021-10-04 geosociety1996 779 0 Мэдээ

            Монголын Геологийн Холбоодын Нэгдсэн Зөвлөл /МГХНЗ/ нь Геологийн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтний асуудлыг хариуцан ажиллахаар УУХҮЯ-тай 2021 оны 04 сарын 09-ний өдөр 14 тоот гэрээг байгуулан ажиллаж байна.

           Энэ ажлын хүрээнд мэргэшсэн, зөвлөх зэрэгтэй мэргэжилтнүүдийн эрхийг сунгах үйл ажиллагааг эхлүүлж байгаатай холбогдуулан  шинэчилсэн бүртгэл хийж, мэргэшсэн мэргэжилтний мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлыг хамтатган явуулж байна.

           Үүний дагуу мэргэшсэн мэргэжилтнүүд шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдахдаа https://ucgam.com/  сайтаар нэвтрэн орж бүртгэлдээ хамрагдахыг урьж байна.

Сэтгэгдэл үлдээх