Үндэсний Геологийн Алба геомэдээлэл

Thumbnail

Үндэсний Геологийн Алба геомэдээлэл

2021-10-18 geosociety1996 1450 0 Мэдээ

Үндэсний Геологийн Алба нь геомэдээллийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилгын хүрээнд мэдээллийн портал буюу мэдээлэл түгээх системийг ашиглалтад оруулсан бөгөөд одоо энэхүү систем рүү хуулиар зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл оруулах ажлаа хийгдэж байна.

Та бүхэн доорх линкээр орж танилцаад өөрсдөд нь хэрэгтэй мэдээллээ цахимаар худалдан авалт хийж болж байгаа эсэхийг туршиж үзээрэй. Мөн түүнчлэн цаашид анхаарах зүйл байвал ҮГА-д хэлэх саналаа доорх линкний хүсэлтийн талбарт оруулаарай.

 

Доорх линкээр оролцоорой.

https://mris.mn/#/

 

Сэтгэгдэл үлдээх