Мэдээ, мэдээлэл

Мэргэшсэн мэргэжилтний сургалт

Мэргэшсэн мэргэжилтний сургалт

2021-12-17 1180 0 Мэдээлэл

Монголын Геологийн Холбоо болон “Ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын мэргэжлийн салбар зөвлөл” “Ашигт малтмалын эрэл хайгуул” чиглэлийн (Металл ашигт малтмал) мэргэшсэн мэргэжилтний сургалтыг амжилттай явуулж байна

Үндэсний Геологийн Алба геомэдээлэл

Үндэсний Геологийн Алба геомэдээлэл

2021-10-18 703 0 Мэдээ

Үндэсний Геологийн Алба нь геомэдээллийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилгын хүрээнд мэдээллийн портал буюу мэдээлэл түгээх системийг ашиглалтад оруулсан бөгөөд одоо энэхүү систем рүү хуулиар зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл оруулах ажлаа хийгдэж байна.