"Монгол орны кайнозойн үеийн тектоник ба геоморфологи" сургалт

Thumbnail

"Монгол орны кайнозойн үеийн тектоник ба геоморфологи" сургалт

2023-04-17 geosociety1996 1164 0 Сургалт

"Монгол орны кайнозойн үеийн тектоник ба геоморфологи" сургалтыг Монголын Геологийн Холбоо болон МУИС-ийн Геологи, эрдэс баялгийн судалгааны төв хамтран зохион байгуулж байна.

Сургалтаар Доктор (PhD) Х.Уламбадрах орчин үеийн дэвшилтэт судалгаатай уялдуулан Кайнозойн тектоник хөгжилд эх газрын орогены шинэ төрөл нэвтрүүлэх, Монгол орны хэмжээнд өмнө нэвтрээгүй байсан гадаргын хэлбэрүүдийг шинээр бүртгэсэн болон шинэ үзэл баримтлалаар хөгжиж байгаа кайнозойн тектоник ба геоморфологийн онолын судалгааг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх асуудлыг энэ сургалтаар танилцуулна.

 

Сэтгэгдэл үлдээх