Mongolian Geoscientist онлайн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх тухай сургалт

Thumbnail

Mongolian Geoscientist онлайн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх тухай сургалт

2019-10-14 geosociety1996 3813 0 Сургалт

Зорилго:Mongolian Geoscientist сэтгүүл олон улсын түвшинд мэргэжлийн хянан магадлагаа хийгддэг, онлайн сэтгүүл болсонтой холбоотой тавигдах шаардлага, бүтээл хүлээн авах, хэвлэл нийтлэх үйл ажиллагаа, зохиогчийн эрх, лицензийн талаарх мэдээлэл өгөх зорилготой сургалт явуулна.

Хамрах хүрээ: Геологи, байгалийн ухааны чиглэлийн судлаачид,геологичид

Зохион байгуулагч: ШУТИС, ГУУС, Mongolian Geoscientistсэтгүүлийн эрхлэхзөвлөл

Сургалтын агуулга, цагийн хуваарь

  Сургалтын агуулга Цаг Илтгэгч
1 Нээлт. Mongolian Geoscientist мэргэжлийн түвшинд хянан магадлагаа хийгддэг олон улсын онлайн сэтгүүл 10.00-10.10 MGS сэтгүүлийн зөвлөх,

Редакцийн зөвлөлийн гишүүн

Проф. О.Гэрэл

2MongoliaJOLплатформ,

Онлайн сэтгүүлийн давуу тал, ач холбогдол
10.10-10.30
MongoliaJOLонлайн платформын менежер

Л.Гантулга

3Сэтгүүлийн нийтлэлийн цар хүрээ, Редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах зарчим10.30-10.50MGS сэтгүүлийн зөвлөх,

Редакцийн зөвлөлийн гишүүн

Проф. О.Гэрэл

4·         Эрхлэх зөвлөлийн ажиллах зарчим,

·         Хянан магадлагаа хийх процесс, хугацаа

·         Сэтгүүлийн өнөөгийн байдал; давуу тал, сул тал, сайжруулах арга зам
10.50-11.20
Сэтгүүлийн ерөнхий эрхлэгч

Б.Батхишиг

5·         Өгүүллийн төрөл,

·         Өгүүллийн шинэлэг байдал

·         Өгүүллийн бүтэц, зохион байгуулалт

·         Шүүмжлэгчийг сонгох
11.20-11.50
Сэтгүүлийн эрхлэх зөвлөлийн гишүүн, Б.Мөнхцэнгэл

Цайны завсарлага 11.50-12.20
6·         Давхардал үүсэх, түүнийг шалгах,

·         Зохиогчийн эрхийн асуудал

·         Лицензийн асуудал
12.20-12.50
Сэтгүүлийн эрхлэх зөвлөлийн гишүүн, Б.Алтанзул

7·         Сэтгүүлийн формат,

·         Өгүүллийн формат

·         Зохиогчдод зориулсан заавар

·         Зураг хүснэгтэнд тавигдах шаардлага
12.50-13.20
Сэтгүүлийн эрхлэх зөвлөлийн гишүүн, Х.Цээдулам

 Санал асуулт, хэлэлцүүлэг13.20-13.40 

Хугацаа:        2019 оны 10-р сарын 19-ний10.00-13.40 цаг

Хаана:            ШУТИС-ийн Төв Номын сангийн 604 тоот

Холбогдох утас:       9984-1522

Сэтгэгдэл үлдээх