Монголын Гeосудлаач сэтгүүлийн шинэ дугаар хэвлэгдлээ, уншиж танилцана уу.