Мэргэшсэн мэргэжилтний сургалт

Thumbnail

Мэргэшсэн мэргэжилтний сургалт

2021-12-17 geosociety1996 2544 0 Мэдээлэл

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А-341 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам”, Монголын геологийн холбоодын нэгдсэн зөвлөлийн “Геологийн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтний зөвлөлийн ажиллах журам”-ын дагуу Монголын Геологийн Холбоо болон  “Ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын мэргэжлийн салбар зөвлөл” хамтран  “Ашигт малтмалын эрэл хайгуул” чиглэлийн (Металл ашигт малтмал) мэргэшсэн мэргэжилтний сургалтыг амжилттай явуулж байна.

МОНГОЛЫН ГЕОЛОГИЙН ХОЛБОО

Сэтгэгдэл үлдээх